Zprávy
Domů > Zprávy > Obsah
Co je bod vzplanutí tuhých PVC plastových výrobků?
- Aug 05, 2018 -

Takzvaný bod vznícení znamená, že když určitá látka dosáhne určité teploty, přirozeně se vznítí a spálí. Pevná PVC pelety se těžko spálí. Teplota samovznícení je 256 ° C. Pokud není k dispozici žádný externí zdroj požáru, tvrdé PVC produkty mají funkci automatického zániku. Nepodporuje spalování a může se samozhášit. Je to trochu těžké. Hořící materiály.

Při požáru vznikne škodlivý kouř a plynný oxid uhelnatý, který škodí lidskému tělu. Chlór vzniklý při spálení tvrdých pelet z PVC je také škodlivý pro lidské tělo; v závislosti na relevantních aspektech Západu, zda může být PVC použit jako dveře a okno pro zkoušení hoření PVC Když plynný chlor získaný v té době ovlivňuje lidské tělo, zjistí se, že plyn z oxidu uhelnatého vznikající při spálení dřeva má větší vliv na lidské tělo než plynný chlor získaný při spálení dřeva. Proto, ne záměrně si myslíte, že spalování PVC bude produkovat toxický plyn, v případě požáru, kouř, plynný oxid uhelnatý je nebezpečnějším nepřítelem.