Zprávy
Domů > Zprávy > Obsah
Použití PVC trubky
- Jul 12, 2018 -

Podstata PVC trubky je vakuová plastová fólie používaná pro povrchové balení různých panelů, tak se také nazývá dekorativní fólie, lepicí fólie, používané v stavebních materiálech, balení, medicíně a mnoha dalších průmyslových odvětvích. Mezi nimi patří největší podíl odvětví stavebních materiálů, které tvoří 60%, následovaný obalovým průmyslem a existuje několik dalších malých aplikací.

PVC průmyslové sací potrubí

PVC průmyslové sací potrubí


PVC potrubí je rozděleno na PVC vodovodní potrubí a odtokové potrubí pro městské zásobování vodou a odvodnění, průmyslové zásobování vodou a odvodnění, zásobování vodou a odvodnění, zavlažování a zalévání vegetace.